Breadcrumbs
Velkommen til NordVista,
et importfirma med fokus på mer enn handel.

Våre kunder er storforbrukere i både privat og offentlig sektor. Vi leverer også for videresalg.

Vi har som mål å kunne tilby artikler innenfor varegruppene interiør, tekstil, gaver og småelektronikk.

Vi arbeider for samarbeid med leverandører som har bevissthet rundt tema som klima, miljø, kvalitet og etikk.

Vi er opptatt av å ta ansvar der vi har mulighet til å påvirke.
”Enten du tror du kan eller du tror du ikke kan, så har du rett”
Henry Ford