Breadcrumbs
Linker

www.visitnorway.com En offisiell guide til Norge.

www.chamber.no Oslo Handelskammer er en bransjeuavhengig serviceorganisasjon som arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å legge forholdene best mulig til rette for næringslivet.


www.norwatch.no Norwatch setter søkelys på norske bedrifter i Sør, og undersøker om de opptrer i samsvar med menneskerettighetskrav og krav til helse, miljø og sikkerhet. I tillegg dekker Norwatch saker knyttet til norsk investerings-, eksport- og import-etikk.


www.norad.no Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid (Norwegian Agency for Development Cooperation), under Utenriksdepartementet (UD). Norad skal være Norges nytenkende fagmiljø i kampen mot fattigdom i nært samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljø.


www.mothercourage.no Stiftelsen er en ikke- kommersiell organisasjon, der målet er å utvikle et internasjonalt nettverk med fokus på Corporate Social Responsibility. Mother Courage designer innovative møteplasser med fokus på internasjonalisering av innovasjon, entreprenørskap og likestilling